Có thể phải bồi thường khi thuê xe tự lái gây tai nạn

Nhu cầu sử dụng xe o to tham gia giao thông tại những gia đình càng ngày càng nhiều và đáp ứng nhu cầu đó những dịch vụ cho thuê xe oto cũng dần trở lên phổ biến. Và tất nhiên, một số vụ tai nạn domột số xe thuê tự lái gây ra cũng không tránh khỏi. Vậy trong trường hợp thuê xe tự lái gây tại nạn có phải bồi thường thiệt hại vật chất cho chủ xe hay không?

>> Khóa học lái xe bằng b2 tại Hà Nội tại Trường đào tạo lái xe ô tô 83 Group

Trách nhiệm bồi thường thuê xe tự lái gây tai nạn

Điều 623 của bộ luật dân sự năm 2005 có nội dung quy định về việc bồi thường thiệt hại tai nạn bởi thuê xe tự lái gây lên như sau:

Khoản 1: Nguồn nguy hiểm cao độ (NHCĐ) bao gồm những phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và những nguồn NHCĐ khác bởi pháp luật quy định.Thuê xe tự lái

Khoản 4: Trong trường hợp nguồn NHCĐ bị chiếm hữu , sử dụng trái luật pháp thì người đang sở hữu, sử dụng nguồn NHCĐ trái luật pháp đề xuất sẽ cần bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu , người được chủ sở hữu giao, dùng nguồn NHCĐ cũng có lỗi trong việc để nguồn NHCĐ bị chiếm hữu, sử dụng trái luật pháp thì bắt buộc liên đới bồi thường thiệt hại”.

Khoản 18: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm xe ô tô; máy kéo; rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc đc kéo do xe oto , máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe khác tương tự”.

Vậy theo các điều khoản trên thì oto là nguồn NHCĐ do đó quy định về bồi thường thiệt hại sẽ phụ thuộc vào Điều 623 và một số quy định pháp luật liên quan, chi tiết là tại mục III. khoản 2 trong nghị quyết của HĐTP TANDTC số 03/2006/NQ-HĐTP có hiệu lực vao ngày 8/7 2006 hướng dẫn sư dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định:

Khoản 2: Xác định nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tại vì nguồn NHCĐ gây ra

a) Chủ chiếm hữu nguồn NHCĐ đang chiếm hữu và dùng nguồn NHCĐ sẽ cần bồi thường thiệt hại bởi nguồn NHCĐ gây ra. Chủ chiếm hữu đang chiếm hữu, dùng nguồn NHCĐ là đang thực hiện hầu hết hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy nan cao độ, thế nhưng ko được trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác chức năng , hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn NHCĐ.

b) Người đã đc chủ sở hữu nguồn NHCĐ giao chiếm hữu, sử dụng nguồn NHCĐ theo đúng quy định của pháp luật buộc phải bồi thường thiệt hại bởi nguồn NHCĐ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và người đc giao chiếm hữu dùng có thoả thuận khác không trái pháp luật , đạo đức xã hội hoặc nhằm trốn tránh việc bồi thường”.